Dowiedz się
Fotosynteza

Co to jest

To biochemiczny proces prowadzący do przemiany słonecznej energii świetlnej w energię
Wirus (biologia)

Co to jest

Wirusy (komórkowej, zdolne do rozmnażania przez infekowanie żywych komórek. Wirusy s
Mitochondrium

Co to jest

liczbie mnogiej Mitochondria) komórki eukariotycznej pochodzenia endosymbiotycznego,
Limfocyt

Co to jest

Ami nazywamy komórki układu odpornościowego zdolne do swoistego rozpoznawania antygenó
Chromosom

Co to jest

Interfazowa postać chromatyny. Forma organizacji materiału genetycznego wewnątrz kom
Błona biologiczna

Co to jest

naczej biomembrana, kompleks białkowo-lipidowy będący jedną z podstawowych struktur
Enzym

Co to jest

Y rodzaj białek występujących naturalnie w organizmach żywych, których działanie sp
Dwuwarstwa lipidowa

Co to jest

W biologii i chemii, dwuwarstwa lipidowa stanowi błonę lub część błony złożoną wy
Aflatoksyna

Co to jest

Trucizna, zaliczana do mykotoksyn, wytwarzana przez grzyb Aspergillus flavus rosnący na f
Błona komórkowa

Co to jest

To komórki od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów or
Crossing-over

Co to jest

To wymiana materiału genetycznego między chromosomami homologicznymi, w celu zwiększeni
Chloroplast

Co to jest

To otoczona podwójną błoną białkowo-lipidową roślin i eukariotycznych glonów, w kt
Bakterie

Co to są

To jednokomórkowe lub kolonijne organizmy o budowie prokariotycznej. Ze względów histo
Cytoplazma

Co to jest

część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym.
Jądro komórkowe

Co to jest

Organellum znajdujące się w każdej komórce eukariotycznej (wyjątek to komórki tracą
Bakterie Gram-dodatnie

Co to są

+ barwiące się na fioletowo w barwieniu metodą Grama. W budowie komórki bakterii
Kod genetyczny

Co to jest

To zapis białka i rybozymy. Kod genetyczny używany do kodowanie białek jest kodem tr
Rybosom

Co to jest

Y organella służace do produkcji białek. Rybosomy występują u wszystkich organizmó
Komórka roślinna

Co to jest

Podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna budująca organizm rośliny. Pod względ
Aparat Golgiego

Co to jest

Jednostka każdego aparatu Golgiego - diktiosom - składa się ze stosu cystern orazod pą