Dowiedz się
Chaos (matematyka)

Co to jest

Chaos, ściślej chaos deterministyczny to własność rozwiązań równań, zwykle róż
Krzywe eliptyczne

Co to są

Krzywa eliptyczna zwykle ciałem liczb zespolonych uzupełnionym o punkt w nieskończono
Ciąg Fibonacciego

Co to jest

To liczb naturalnych określony rekurencyjnie w sposób następujący: :F0 = 0 :F1= 1 :Fn
Area cotangens

Co to jest

To funkcja odwrotna do funkcji cotangens hiperboliczny. Dana jest wzorem: f(x)=\mbox(x)=
Arcus tangens

Co to jest

Jest funkcją odwrotną do funkcji tangens rozpatrywanej na przedziale (-π/2, π/2).
Arcus sinus

Co to jest

Arcus sinus jest funkcją odwrotną do funkcji sinus rozpatrywanej na przedziale [-π/2,
Cosinus

Co to jest

mbol: cos) jedna z funkcji trygonometrycznych. Definicja geometryczna Cosinus przyp
Cotangens

Co to jest

To funkcja trygonometryczna oznaczana symbolem ctg α i zdefiniowana następująco:
Iloczyn skalarny

Co to jest

Wektorów to operacja (oznaczana symbolem "·" lub ""), która każdej parze (x,y) w
Butelka Kleina

Co to jest

Jednostronna rodzaju 1, bez brzegu. Opisana w Felixa Kleina. Nazwa tej powierzchni pows
Macierz schodkowa

Co to jest

To taka macierz, w której każdym wierszu pierwszy element różny od zera znajduje się
Interpolacja wielomianowa

Co to jest

Zgodnie z twierdzeniem Weierstrassa dowolną funkcję ciągłą na przedziale zamkniętym
Czasoprzestrzeń Minkowskiego

Co to jest

Zawdzięcza swa nazwę niemieckiemu matematykowi Hermannowi Minkowskiemu, który około Ei
Dzielenie sekretu

Co to jest

To operacja kryptograficzna, w której pewien sekret dzielimy na kawałki i dajemy każdem