• Zwornik (klucz) - to element konstrukcyjny w kształcie klina w najwyższym punkcie sklepienia lub łęku. Zazwyczaj o nieco większych wymiarach niż pozostałe ciosy kamienne lub cegły. Przenosił siły ściskające. Często był ozdabiany np, herbem, ornamentem, rzeźbą itp. Określenie klucz częściej stosuje się w odniesieniu do łęku, archiwolty, zwornik - w odniesieniu do sklepienia.
  • Zwornik - to dwuczęściowy łącznik rur płuczkowych.

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.