Zwierzęta
Zwierzę -
Systematyka
Domena: eukarioty
Królestwo: zwierzęta
Nazwa międzynarodowa
Animalia
Zwierzęta - wielokomórkowe, najczęściej tkankowe (tkanki zwierzęce) heterotroficzne organizmy żywe. Uznaje się, że przodkami zwierząt byli magazynujący glikogen przedstawiciele królestwa Protista. Występuje u nich w okresie rozwoju zarodkowego stadium blastuli.

Systematyka

Zwierzęta jako królestwo (lub podkrólestwo) obejmuje około 1,5 mln gatunków (800 tysięcy to owady), dzielące się na:
Zwierzę -
Typ: wielokomórkowce pośrednie (Mesozoa)

 • Typ: żebropławy (Ctenophora)


Zwierzę -

 • Typ: kolcogłowe (Acanthocephala)
Zwierzę - • Typ: niezmogowce (Priapulida)
Zwierzę -
(rząd owadów)
 • Typ: pazurnice (Onychophora)
 • Typ: niesporczaki (Tardigrada)


 • Typ: ramienionogi (Brachiopoda) • Typ: kryzelnice (Phoronida?)Zwierzę -
Zwierzę - • Typ: szczecioszczękie (Chaetognatha) • Typ: pogonofory (Pogonophora) • Typ: półstrunowce (Hemichordata)
  • Gromada: jelitodyszne (Enteropneusta)
  • Gromada: pióroskrzelne (Pterobranchia)
  • Gromada: Planctosphaeroidea


Zwierzę -

Nauka o zwierzętach to zoologia.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.