Związek chemiczny to zbiór atomów, które są trwale połączone wiązaniami chemicznymi. Najmniejszą porcją związku chemicznego jest cząsteczka. Cząsteczki mogą więc ulegać przemianom tylko na skutek pękania i/lub powstawania wiązań. Tradycyjnie związki chemiczne dzielimy na organiczne i nieorganiczne, ale jest to podział daleki od precyzji - istnieją związki, które można by zaliczyć od obu klas. Niekiedy wydziela się też inne grupy np. związki krzemoorganiczne.
Niektóre nieorganiczne związki chemiczne to:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.