Procesy krasowe - szereg procesów chemicznych powodujących powstawanie nacieków jaskiniowych, np. stalaktytów i stalagmitów. Dotyczy ono: wapieni, dolomitów, gipsów, anhydrytów.
Nazwa pochodzi od płaskowyżu Kras w Słowenii i Włoszech, gdzie występuje to zjawisko.

Reakcja krasowienia

(na przykładzie wapienia)
Woda nasycona dwutlenkiem węgla wsiąka w ziemię rozpuszczając znajdujący się tam wapień. W wyniku reakcji tworzy się wodorosól - wodorowęglan wapnia. Następnie woda wraz z rozpuszczoną solą przepływa do jaskini, gdzie w wyniku odwrotnej reakcji wytrąca się węglan wapnia tworząc nacieki.
CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2
Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + H2O + CO2

Występowanie krasu

Około 7 % kontynentów zajmują skały krasowiejące. Proces rozpuszczania przebiega dosyć szybko. Tempo to możemy określić licząc ilość wapieni rozpuszczonych w jednostce czasu.
Intensywność rozpuszczania zależy od:
  • ilości opadów
  • obecności dwutlenku węgla
Przejawem zjawisk krasowych są m.in. jaskinie. W ich obrębie wyróżniamy: Formy powstałe z rozpuszczenia wapieni na powierzchni to lapiaz. Formy te to m. in.
  • psie zęby
  • rynienki i żeberka - gdy woda spływa pod kątem
  • leje krasowe
W Polsce kras możemy zaobserwować:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.