Zamek_(architektura) -

w Hechingen
Zamek_(architektura) -
na Litwie
Zamek_(architektura) -
w Syrii
Zamek - duża budowla mieszkalna o charakterze obronnym, całkowicie ufortyfikowana, służąca jako:
  • siedziba władcy oraz administracji
  • siedziba wojska
  • ochrona granic, szlaków itp.
  • miejsce schronienia okolicznej ludności
Cechy charakterystyczne zamku to:
  • wysokie i grube mury zewnętrzne, które otaczają budowlę z każdej strony, z małą liczbą wejść
  • same wejścia wzmocnione, a często rozbudowane
  • otwory okienne na zewnątrz murów małe i umieszczone wysoko,
  • na zewnątrz zamku przeszkody terenowe jak: dodatkowe mury, fosy, rowy, mosty zwodzone oraz ewentualnie dodatkowe fortyfikacje, jak bastiony, teren wyrównany, pozbawiony trwałych lub wysokich budowli, wysokich drzew itp.
  • mury zakończone blankami
  • w linii murów baszty
W skład zamku oprócz pomieszczeń mieszkalnych wchodzi także wiele pomieszczeń specjalnych jak: magazyny, warsztaty, stajnie, prochownie, więzienia itd. Pomieszczenia mieszkalne należały do stałych mieszkańców zamku oraz do obsadzającej zamek załogi.
Z czasem część zamków zmieniła swoje funkcje, a co za tym idzie wygląd, stając się w wyniku przebudowy pałacami, natomiast typowe militarne funkcje zamków przejęły cytadele.
Polska nazwa pochodzi od zamykania drogi.

Niektóre zamki opisane w polskiej Wikipedii

Zobacz też:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.