Pt - Au - Hg
Ag
Au
Uuu  
 
 
Złoto -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Złoto, Au, 79
Własności metalicznemetal przejściowy
Grupa, okres, blok11 , 6, d
Gęstość, twardość19300 kg/m3, 2,5
Kolorżółty
Własności atomowe
Masa atomowa196,96655 u
Promień atomowy (obl.)135 (174) pm
Promień kowalencyjny144 pm
Promień van der Waalsa166 pm
Konfiguracja elektronowahref="Ksenon.html" title="Ksenon" >Xe4f145d106s1
e- na poziom energetyczny2, 8, 18, 32, 18, 1
Stopień utlenienia3, 1
Własności kwasowe tlenkówamfoteryczne
Struktura krystalicznaregularna ściennie
centrowana
Własności fizyczne
Stan skupieniastały
Temperatura topnienia1337,33 K (1064,18 °C)
Temperatura wrzenia3129 K (2856 °C)
Objętość molowa10,21×10-3 m3/mol
Ciepło parowania334,4 kJ/mol
Ciepło topnienia12,55 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconej2,37×10-4 Pa (1337 K)
Prędkość dźwięku1740 m/s (293,15K)
Pozostałe dane
Elektroujemność2,54(Pauling)
1,42 (Allred)
Ciepło właściwe128 J/
Przewodność właściwa45,2×106 S/m
Przewodność cieplna317 W/
I Potencjał jonizacyjny890,1 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny1980 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny2900 kJ/mol
IV Potencjał jonizacyjny4200 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.r.s.r.e.r. MeVp.r.
195Au {syn.} 186,1 dni w.e. 0,230 195Pt
196Au {syn.} 6,18 dni w.e.   196Pt
197Au 100% stabilny izotop z 118 neutronami
198Au {syn.} 2,693 godz. β- 1,372 198Hg
199Au {syn.} 3,14 dni β- 0,453 199Hg
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu,
w.e.=wychwyt elektronu

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Złoto (Au, łac. aurum) - pierwiastek chemiczny, metal przejściowy.
Występowanie: złoto występuje w skorupie ziemskiej w ilości 1,1×10-3 ppm. Występuje ono w przyrodzie w stanie rodzimym.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.