Województwo warmińsko-mazurskie jest jednostką podziału administracyjnego Polski, jednym z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju.
Województwo warmińsko-mazurskie powstało w 1999 roku w wyniku regionalizacji kraju i objęło tereny dawnych "gierkowskich" województw: olsztyńskiego, większej części suwalskiego i elbląskiego wraz z miastami: Olsztyn, Ełk i Elbląg. Mieszkańcy Elbląga protestowali przeciwko przyłączeniu ich miasta do tego województwa. Województwo pokrywa się w przybliżeniu z dawnymi terenami niemieckich Prus Wschodnich.

Geografia

Dane szczegółowe
Wsie 2139 9
Sołectwa 2381 6
Gminy 116 12
Miasta 49 8
Powiaty 21 11
Użytki rolne 1 305 000 ha 4
Gęstość dróg 50,6 km/100 km² 16
Dochód na
mieszkańca
1178 zł 6
Dane z roku 2001.
W trzeciej kolumnie podano miejsce jakie zajmuje województwo wśród wszystkich województw w tej dziedzinie.

Województwo warmińsko-mazurskie graniczy z:

Ważniejsze miasta


Elbląg, Ełk, Bartoszyce, Braniewo, Działdowo, Giżycko, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Nidzica, Morąg, Olecko, Ostróda, Pisz, Szczytno.

Powiaty

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.