H - He
 
H
Li  
 
 
Wodór -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Wodór, H, 1
Własności metaliczneniemetal
Grupa, okres, blok1 , 1, s
Gęstość, twardość0,0899 kg/m3, bd
Kolorbezbarwny
Własności atomowe
Masa atomowa1,00794 amu
Promień atomowy (obl.)25 (53) pm
Promień kowalencyjny37 pm
Promień van der Waalsa120 pm
Konfiguracja elektronowa1s1
e- na poziom energetyczny1
Stopień utlenienia1
Własności kwasowe tlenkówamfoteryczne
Struktura krystalicznaheksagonalna
Własności fizyczne
Stan skupieniagazowy
Temperatura topnienia14,025 K
(-259,13 °C)
Temperatura wrzenia20,268 K
(-252,88 °C)
Temperatura krytyczna33,25 K (-239,9 °C)
Ciśnienie krytyczne1,3 MPa (13 atm)
Objętość molowa11,42×10-3 m3/mol
Ciepło parowania0,44936 kJ/mol
Ciepło topnienia0,05868 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconej209 Pa (23 K)
Prędkość dźwięku1270 m/s (298,15 K)
Pozostałe dane
Elektroujemność 2,2 (Pauling)
bd (Allred)
Ciepło właściwe14304 J/
Przewodność właściwa13,8×106 S/m
Przewodność cieplna 0,1815 W/
Potencjał jonizacyjny1312 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.r.s.r.e.r. MeVp.r.
1H99,985%stabilny izotop z zerową
liczbą neutronów
2H0,015%stabilny izotop z 1 neutronem
3H{syn.}12,33 latβ-0,0193He
4H{syn.}nieznanyn2,9103H
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Wodór (H, łac. hydrogenium) - najlżejszy z pierwiastków chemicznych. Występuje w postaci dwóch stabilnych izotopów 1H (prot) i 2H (deuter, oznaczany również symbolem D) oraz jednego niestabilnego - 3H (tryt, oznaczany również symbolem T). Ze względu na to, że jeden z izotopów stabilnych jest dwa razy cięższy od drugiego, różnią się one dość znacznie właściwościami chemicznymi.
Wodór jest najpowszechniej występującym pierwiastkiem we wszechświecie. Na Ziemi występuje w niezbyt dużych ilościach (0,9% w górnych warstwach), głównie w postaci związanej (woda).
Wchodzi w skład wielu ważnych związków chemicznych: wody, kwasów, zasad i większości związków organicznych.
Wodór w stanie wolnym występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych H2. Kation wodorowy H+ (ściślej mówiąc jest to H3O+) powstaje w wyniku dysocjacji kwasów, ujemny logarytm jego stężenia to współczynnik kwasowości.
Wodór ma charakterystyczne serie widmowe, kolejno wg orbitala docelowego:
  1. seria Lymana
  2. seria Balmera
  3. seria Paschena
  4. seria Bracketta
  5. seria Pfunda
  6. seria Humpreysa
Wodór został odkryty w 1766 przez Henry'ego Cavendisha.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.