Wkra jest rzeką w północno-wschodniej Polsce, dopływ Narwi.
Długość: 249 km
Powierzchnia dorzecza: 5,3 tys. km²
Swój początek bierze koło Nidzicy,początkowo w górnym biegu zwana Działdówką, niem.Soldau We wsi Nowydwór poprzez bezimienny ciek Wkra bifurkuje do dorzecza rzeki Wel. Przebieg meandrowaty. Wkra stanowi szlak kajakowy, jednakże w dolnym biegu ze względu na dość monotonny charakter, nie jest zbyt atrakcyjna dla kajakarzy.
Główne miejscowości nad Wkrą:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.