Władysław_Gomułka -
Władysław Gomułka (ur. 6 lutego 1905 - zm. 1 września 1982), polski polityk komunistyczny, w latach 1956-1970 I sekretarz PZPR
Urodził się w Krośnie. W roku 1926 wstąpił do KPP, w 1934 wyjechał na rok do Moskwy. Po powrocie aresztowany i z przerwami przetrzymywany w więzieniu do wybuchu wojny. Po kampanii wrześniowej przedostał się do Białegostoku, później do Lwowa, w 1942 wrócił do Warszawy, gdzie był jednym z założycieli PPR, a później jej sekretarzem generalnym. W rządzie lubelskim był wicepremierem i ministrem Ziem Odzyskanych.
Oskarżony o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne został w 1951 skazany na karę więzienia (zwolniony w 1954) i usunięty z partii. Ponownie przyjęty w 1956 w wyniku wypadków październikowych został wybrany na I sekretarza.
W początkowym okresie Gomułka realizował politykę umiarkowanych reform i odprężenia (odwilży), czemu towarzyszyła poprawa stosunku z Kościołem katolickim i pierwsze próby uzyskania od RFN potwierdzenia granicy na Odrze i Nysie. W drugiej połowie lat 60. zaostrzył kurs, zwiększając jednocześnie nacisk na właściwe stosunki z ZSRR, czego skutkiem było zdjęcie ze sceny Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka i późniejsze wypadki marcowe. Gomułka popierał także interwencję Wojska Polskiego w Czechosłowacji.
W 1970 na jego polecenie krwawo stłumiono (kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych) robotnicze manifestacje na Wybrzeżu. 20 grudnia pod naciskiem zwolenników Edwarda Gierka zmuszony do ustąpienia ze stanowiska I sekretarza, w 1971 przeniesiony na emeryturę. Napisane później pamiętniki wydano drukiem po raz pierwszy w 1994.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.