Lista władców Węgier:

Arpadowie (896-1001)

 • 896-907 Árpád
 • 907-946 Zoltan
 • 946-952 Val
 • 952-972 Taksony
 • 972-997 Geza
 • 997-1001 św. Stefan
Stefan został w 1001 r. koronowany.

Arpadowie (1001-1038)

Walki dynastyczne (1038-1046)

 • 1038-1041 Piotr Urseolo, wnuk Gezy
 • 1041-1044 Samuel Aba, mąż córki Gezy
 • 1044-1046 Piotr Urseolo

Arpadowie (1046-1301)

 • 1047-1061 Andrzej I
 • 1061-1063 Béla I
 • 1063-1074 Samuel
 • 1074-1077 Géza I
 • 1077-1095 święty Władysław (László)
 • 1095-1114 Kalman, również król Chorwacji, Sławonii i Dalmacji
 • 1114-1131 Stefan II
 • 1131-1141 Béla II
 • 1141-1161 Géza II
 • 1161-1162 Stefan III
 • 1162-1163 Władysław II
 • 1163 Stefan IV
 • 1163-1172 Stefan III (ponownie)
 • 1172-1196 Béla III
 • 1196-1204 Emeryk (Imre)
 • 1204-1205 Władysław III
 • 1205-1235 Andrzej II
 • 1235-1270 Béla IV Wielki
 • 1270-1272 Stefan V
 • 1272-1290 Władysław IV
 • 1290-1301 Andrzej III

Przemyślidzi (1301-1305)

Wittelsbachowie (1305-1308)

Andegawenowie (1308-1386)

Luksemburgowie (1387-1437)

Habsburgowie (1437-1439)

 • 1437-1439 Albert, cesarz, król Czech i książę Austrii

Jagiellonowie (1439-1444)

Habsburgowie (1444-1457)

Władcy niedynastyczni (1458-1490)

Jagiellonowie (1490-1526)

Zápolya (1526-1570)

Ostatecznie w 1562 r. Węgry zostały podzielone na trzy części: północno-zachodnią pod panowaniem Habsburgów, turecką część centralną i zależny od Turcji Siedmiogród.

Księstwo Siedmiogrodu 1570 - 1711

 • 1570 - 1571 Jan Zygmunt Zapolya

Batory (1571-1602)

Ród Báthory (pol. Batory) władał Transylwanią.
 • 1571-1576 Stefan Batory (abdykował król Polski, zm. 1586)
 • 1576-1581 Krzysztof Batory, brat Stefana
 • 1581-1599 Zygmunt Batory, abdykował
 • 1599 - Andrzej Batory
 • 1599 - 1600 Michał Waleczny (hospodar Wołoszczyzny i Mołdawii, zm. 1601)
 • 1601-1602 Zygmunt Batory (ponownie, abdykował, zm. 1613)

Inni władcy Transylwanii (1603-1682)

 • 1603 - Mojżesz Szekely
 • 1604-1606 Stefan Bocskay
 • 1607-1608 Zygmunt Rákóczy, (abdykował zm. 1608)
 • 1608-1613 Gabriel Batory, (usunięty, zm. 1613
 • 1613-1629 Gábor Bethlen
 • 1629-1630 Katarzyna Brandenburska (abdykowała, zm. 1644)
 • 1630-1648 Jerzy I Rákóczy, po elekcji
 • 1648-1657 Jerzy II Rákóczy (usunięty)
 • 1657-1658 Franciszek Rhedey (usunięty, zm. 1667)
 • 1658-1659 Achacy Barcsay (usunięty, zm. 1661)
 • 1659-1660 Jerzy II Rakoczy (ponownie)
 • 1661–1662 Jan Kemeny
 • 1662–1690 Michał Apafy
 • 1690 - Emeric Thököly(usunięty, zm. 1705)
W latach 1690 - 1704 Siedmiogród należał do państwa Habsburgów.
 • 1704-1711 Franciszek Rakoczy (usunięty, zm. 1735)
W 1711 połączenie Siedmiogrodu z królestwem wegięrskim Habsburgów.

Habsburgowie (1526-1848)

Habsburgowie władali królestwem Węgier. Wszyscy poniżej, do 1806 r. byli również cesarzami niemieckimi.

Pierwsza Republika (1848)

Republikę proklamował Lajos Kossuth. Trwała ona od 14 kwietnia do 13 sierpnia tego roku, po czym rebelia została stłumiona przez wojska rosyjskie.

Habsburgowie (1848-1918)

Druga Republika (1918-1919)

 • 17 października 1918 r. Węgry ogłosiły niepodległość.
 • 16 listopada 1918 - 21 marca 1919 Károlyi Mihály
 • 21 marca - 1 sierpnia 1919 Sandor Garbai
 • 1 - 6 sierpnia 1919 Gyula Peidl

Monarchia (1919-1946)

Węgry ponownie zostały monarchią, ale nikt nie został już koronowany.

Trzecia Republika (1946-1949)

 • 2 lutego 1946 - 3 sierpnia 1948 Zoltan Tildy
 • 3 sierpnia 1948 - 23 sierpnia 1949 Árpád Szakasits

Ludowa Republika Węgier (1949-1989)

 • 23 sierpnia 1949 - 9 maja 1950 Árpád Szakasits
 • 9 maja 1950 - 14 sierpnia 1952 Sándor Rónai
 • 14 sierpnia 1952 - 13 kwietnia 1967 István Dobi
 • 13 kwietnia 1967 - 25 czerwca 1987 Pál Losonczi
 • 25 czerwca 1987 - 29 czerwca 1988 Károly Németh
 • 29 czerwca 1988 - 18 października 1989 Brúnó Ferenc Straub

Czwarta Republika (od 1989)

 • 18 października 1989 - 2 maja 1990 Mátyás Szürös
 • 2 maja 1990 - 4 sierpnia 2000 Árpád Göncz
 • 4 sierpnia 2000 - 5 sierpnia 2005 Ferenc Mádl
 • od 5 sierpnia 2005 László Sólyom
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.