Władcy Polski – lista wszystkich władców Polski (
Dynastia Piastów (do 1370)
Rozbicie dzielnicowe – na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego kraj został podzielony na dzielnice, a najwyższym z książąt miał być książę zwierzchni (senior, najstarszy z dynastii)* zasada senioratu została zarzucona wraz z wyborem Kazimierza Sprawiedliwego na władcę stołecznego Krakowa. Królowie czescy z dynastii Przemyślidów Zjednoczona monarchia Piastów
  • 1290-1296 – Przemysł II (od 1273 książę poznański, od 1279 książę wielkopolski, w 1290 książę krakowski (później używał tytułu księcia bez sprawowania kontroli nad dzielnicą), od 1294 książę pomorski, od 1295 – król)
  • 1306-1333 – Władysław I Łokietek (książę do 1300, 1305-1320 książę krakowski, od 1320 król (każdy jego następca był już królem)
  • 1333-1370 – Kazimierz III Wielki
----- Dynastia Andegawenów (1370-1399)
Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
Królowie elekcyjni (1573-1795)
Dynastia Walezjuszy -- -- Dynastia Wazów -- -- Dynastia Wettinów *1704-1709 – Stanisław Leszczyński (nie z dynastii, narzucony przez Szwecję) *1733-1736 – Stanisław Leszczyński (ponownie,usunięty przez mocarstwa ościenne)
  • 1733-1763 – August III (narzucony przez sąsiadów)
--
Okres pod zaborami (1795-1918) "Kongresówka" Królestwo Polskie powołane aktem 5 listopada 1916 Wielkopolska Galicja
od 1918 – republika
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.