Giambattista Vico (ur. 1668 r. - zm. 1744 r.) - włoski filozof, historiozof, zaliczany do oświecenia francuskiego.
Vico zapoczątkował historyzm, to znaczy doszukiwanie się w procesach dziejowych prawidłowości. Miał nadzieję, że zostanie w ten sposób napisana "historia idealna" (storia ideal' eterna). Badania zaczął od języka (zwłaszcza etymologii słów) oraz poezji i mitów hisorycznych. Dzieje ludzkości jego zdaniem przechodziły przez trzy cykle (corso):
  • epokę bogów - w których dominuje religia, prawa są surowe, a język jest obrazowy (hieroglify);
  • epokę bohaterów (herosów) - panują surowe obyczaje, w języku dominuje poezja;
  • epokę ludzi - człowiek osiąga pełną samowiedzę, ufa własnym zdolnościom, pojawia się język prozaiczny oraz historiografia.
W dalszym rozwoju następuje upadek (ricorso) z powodu nadmiernego luksusuu i proces dziejowy zaczyna się od początku.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.