UNESCO -

UNESCO - (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury) - organizacja utworzona 16 listopada 1946 roku wchodząca w skład ONZ. Pierwszym sekretarzem generalnym UNESCO został Julian Huxley, biolog i pisarz.
Podstawowym celem organizacji jest popieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.
Program działalności UNESCO obejmuje dwa zasadnicze działy:
  • działania na rzecz rozwoju nauki i kultury
  • udzielanie pomocy materialnej, technicznej i kadrowej w organizowaniu oświaty
Pod koniec XX wieku UNESCO zrzeszało 182 państwa - bez Stanów Zjednoczonych (wycofanych przez Ronalda Reagana w 1984 roku) i Wielkiej Brytanii (wycofanej w 1985 roku, za rządów Margaret Thatcher).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.