Tomasz Podgajniak, (ur. 1957, Radom), polski polityk, minister środowiska w rządzie Marka Belki
Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ukończył Wydział Chemii w 1981 roku. W czasie studiów był aktywnym działaczem ZHP (1967-1976) i SZSP (1976-1981). W latach 1978-1989 był członkiem PZPR. Po studiach rozpoczął pracę w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska na stanowisku inspektora, a w 1985 na stanowisku naczelnika Wydziału Studiów i Analiz w Zespole Kontroli PIOŚ w Warszawie. Związał się związał się z Ekologicznym Ruchem Społecznym, a od 1988 roku brał współudział w tworzeniu Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Od 1991 do 2003 był wiceprezesem zarządu NFOŚ. Od 2004 roku sprawował funkcję sekretarza stanu w ministerstwie środowiska. 25 kwietnia 2005 roku po dymisji ministra Jerzego Swatonia, tymczasowo przejął obowiązki kierownika resortu wraz z premierem Markiem Belką. Od 24 maja 2005 minister środowiska.


Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.