Teoria względności Albert Einsteina składa się z dwóch teorii fizycznych:
  • szczególnej teorii względności, odnoszącej się do układów inercjalnych, czyli poruszających sie wobec siebie ze stałą prędkością, opublikowanej w 1905 roku, i
  • ogólnej teorii względności, czyli teorii grawitacji, będącej rozszerzeniem teorii szczególnej o opis zjawisk w układach nieinercjalnych, która została opublikowana 10 lat później, w 1915 roku.
Podstawową ideą teorii względności jest stwierdzenie, że wielkości fizyczne, takie jak prędkość czy przyspieszenie zależą od układu odniesienia. Innymi słowy, dwaj obserwatorzy, poruszający się względem siebie mogą w odmienny sposób mierzyć i postrzegać pewne wielkości, mimo że podstawowe prawa fizyczne pozostają dla obydwu takie same.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.