Teoria względności

Teoria względności (podgląd zawartości)

Fizycznych: szczególnej teorii względności, odnoszącej się do układów inercjalnych, czyli poruszających sie wobec siebie ze stałą prędkością, opublikowanej w 1905 roku, i ogólnej teorii względności, czyli teorii grawitacji, będącej rozszerzeniem teorii szczególnej o opis zjawisk w układach nieinercjalnych, która została opublikowana 10 lat później, w 1915 roku. Podstawową ideą teorii względności jest stwierdzenie, że wielkości fizyczne, takie jak układu odniesienia.
Wyniki wyszukiwań związane z "Teoria_względności"
wyników 42