Teoria grafów

Teoria grafów (podgląd zawartości)

To dział matematyki zajmujący się badaniem własności grafów. Rozwijanie algorytmów wyznaczających pewne właściwości grafów jest jednym z bardziej znaczących pól działania informatyki. Algorytmy te stosuje się do rozwiązywania wielu zadań praktycznych, często w dziedzinach na pozór nie związanych z grafami. Graf jest definiowany jako zbiór punktów (zwanych wierzchołkami lub węzłami) połączonych krawędziami (które czasem nazywa się też łukami).
Wyniki wyszukiwań związane z "Teoria_grafów"
wyników 67