faktor. \[2 \cdot 3 \]
rzym. VI (Ⅵ, ⅵ)
grec. ζ
bin. 110
hex. 6
przed. hexa- (grec.)
sex- (łacina)
6 (sześć) to liczba naturalna następna po 5 i poprzedzająca 7. 6 jest też cyfrą wykorzystywaną w systemach zapisu liczb dziesiętnym, ósemkowym oraz szesnastkowym. Warunek podzielności zapisanej w systemie dziesiętnym liczby przez 6 to, aby suma jej cyfr była podzielna przez 3 i ostatnia cyfra była podzielnia przez 2.

Historia symbolu

Sześć -

Cyfra sześć od samego początku miała wygląd zbliżony do współczesnego. Jako pierwowzór współczesnego symbolu uznaje się znak użyty pierwszy raz przez hinduskich braminów. Glif ten tworzony był poprzez jedno pociągnięcie pióra i składał się z linii dolnej, pętli oraz linii górnej. Kiedy symbol został przyjęty przez arabskich uczonych, pominęli oni jego dolną część (linię poniżej pętli). Po przyjęciu przez Europejczyków zmiany były już niewielki i wynikały głównie z chęci odróżnienia cyfry 6 od litery G.

Matematyczne znaczenie liczby 6

Dzielniki 6 to 1, 2 oraz 3. Jako, że zarówno suma jak i iloczyn tych liczb są równe sześć, więc jest to liczba doskonała. Najmniejsza nieabelowa grupa, to symetryczna grupa S3 która ma 6 elementów (3!). Natomiast grupa S6 ma 720 elementów jest skończoną grupą symetryczną cechującą się automorfizmem zewnętrznym.
Sześć to:

Sześć w nauce

Sześć to:

Liczba 6 w innych dziedzinach życia

Sześć to: Poza tym:
  • 6 znajduje się w tytule tomiku poezji A. A. Milne Teraz mamy 6 lat (ang. Now We Are Six),
  • czasami niewyjaśnioną zdolność do wyczuwania różnych zjawisk nazywa się szóstym zmysłem,
  • trzy szóstki to według Apokalipsy św. Jana symbol diabła,
  • siatkówka i hokej na lodzie to gry, gdzie walczą ze sobą dwie drużyny po 6 zawodników.
Sekstant, to używany w przeszłości przyrząd nawigacyjny, pozwalający określać pozycję ciał niebieskich. Nazwa wzięła się z faktu, że przypomina \[\frac{1}{6} \] koła.
Numerolodzy uznają liczbę 6 za szczęśliwą.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.