Szczecin (niem. Stettin) - największe miasto i stolica województwa zachodniopomorskiego. Główny ośrodek gospodarczy regionu (stocznia, port morski, różnorodny przemysł maszynowy, spożywczy, włókienniczy, stalowy). Centrum turystyczne (muzea, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie), rezerwat ptactwa w dolinie Odry. W granicach miasta znajduje się Jezioro Dąbie.

Historia

W VII-VI wiek p.n.e. istniała na tym terenie prasłowiańska osada z kulturą łużycką, w IX wieku zbudowany został gród otoczony fosą z przystanią rybacką. W 967 r. Mieszko I przyłączył Szczecin do Polski. W czasie panowania Bolesława Chrobrego miasto dostawało się pod coraz większe wpływy duńskie. Po bitwie koło Strugi (część Płonii) król Bolesław Krzywousty ponownie przyłączył miasto do Polski jednocześnie uznając władzę lennika, Warcisława I. W 1237 książę Barnim I nadał Szczecinowi prawa miejskie. W kolejnych latach miasto nabywało kolejne tereny: w 1283 r. Jezioro Dąbie, a w 1321 Police. W XIII wieku Szczecin stał się miastem hanzeatyckim. Na miejscu grodu słowiańskiego w XIV wieku książę Barnim III zbudował zamek (zwany dzisiaj Zamkiem Książąt Pomorskich). W 1474 w Szczecinie, po wygaśnięciu linii książąt szczecińskich i wołogoskich władzę objął książę słupski Bogusław X, który 4 lata później zjednoczył Pomorze Zachodnie, a w 1491 przeniósł jego stolicę do Szczecina. Jednak już w 1532 r. księstwo zostało ponownie podzielone, a miasto stało się stolicą Księstwa Szczecińskiego. W 1570 r. został w Szczecinie podpisany pokój kończący I wojnę północną. W 1630 r. miasto zajęli Szwedzi. Działania wojenne podczas potopu szwedzkiego przyczyniły się do upadku gospodarczego miasta. W 1713 r. miasto zostało przyłączone do Prus, co potwierdził pokój w Sztokholmie w 1720 r. W 1729 r. w Szczecinie urodziła się późniejsza caryca Rosji Katarzyna II. 30 lat później urodziła się druga żona cara Pawła I Maria Fiodorowna. Od połowy XVIII wieku nastąpiło znaczne ożywienie gospodarczo-kulturalne. W latach 1806-1812 Szczecin był pod okupacją francuską. W 1816 wyłączono z granic miasta Police. W 1843 r. miasto otrzymało połączenie kolejowe z Berlinem dając początek kolei na Pomorzu, wkrótce potem zaczął intensywniej rozwijać się przemysł. W 1873 r. ówczesny burmistrz miasta Hermann Haken podjął decyzję o zburzeniu obwarowań i rozbudowie miasta, m.in. 1910 r. przyłączono miasto Grabowo. Za kolejnego burmistrza Friedricha Ackermanna w 1911 r. przyłączono kolejne tereny m.in. Pogodno i Niebuszewo. Po zakończeniu I wojny światowej (1918 r.) na mocy pokoju wersalskiego Szczecin został przyznany Niemcom. W chwili wybuchu II wojny światowej miasto liczyło ok. 270.000 mieszkańców, 15 września do miasta przyłączono wiele okolicznych wsi a także 2 miasta: Police i Dąbie - utworzony został tzw. Wielki Szczecin, istniejący do zakończenia wojny. Na tym terenie istniało ok. 100 obozów pracy przymusowej. Zniszczenia zabudowy wyniosły ok. 65%, a port i ośrodki przemysłu w 95%. 26 kwietnia 1945 r. Armia Czerwona zajęła Szczecin, 5 lipca nastąpiło oficjalne przekazanie miasta władzom polskim. W 1945 r. miasto liczyło 78.000 mieszkańców, w tym 62.500 Niemców (w 1947 już tylko 4.000). W latach następnych miasto zostało odbudowane i rozbudowane. W grudniu 1970 i sierpniu 1980 r. w Szczecinie miały miejsce strajki i demonstracje robotnicze, tu także podpisano tzw. porozumienia sierpniowe. 11 czerwca 1987 r. miasto odwiedził papież Jan Paweł II. W latach 1946-1999 miasto było stolicą województwa szczecińskiego, a od 1999 jest stolicą województwa zachodniopomorskiego.

Zabytki Szczecina

 • Wały Chrobrego
 • Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
 • Kościół Piotra i Pawła
 • Katedra pw. Św. Jakuba
 • Kamienica Loitzów
 • Baszta Siedmiu Płaszczy
 • Stary Ratusz
 • Nowy Ratusz (1879)
 • Brama Portowa
 • Brama Królewska
 • "nowe" Stare Miasto
 • Cmentarz Centralny
 • Jezioro Szmaragdowe
 • Plac Orła Białego z zabytkową fontanną

Edukacja

W Szczecinie mieszczą się następujące wyższe uczelnie :

Eurodeputowani ze Szczecina

Posłowie na Sejm z okręgu szczecińskiego

Polityka miejska

Szczecin -
budynku Urzędu Miejskiego od strony Jasnych Błoni
Obecnym prezydentem miasta jest Marian Jurczyk.

Prezydenci Miasta Szczecina od 1990 r.:
 • Jan Czesław Bielecki (1990-1991)
 • Władysław Lisewski (1991-1994)
 • Bartłomiej Sochański (1994-1998)
 • Marian Jurczyk (1998-2000)
 • Marek Koćmiel (2000-2001)
 • Edmund Runowicz (2001-2002)
 • Marian Jurczyk (od 2002)

Podział administracyjny

Przedstawiony podział formalny Szczecina na cztery obszary grupuje osiedla i dzielnice wg położenia przestrzennego. W powszechnym użyciu są tradycyjne nazwy dzielące starsze części miasta na dzielnice, a współczesnym przypisujące określenie osiedli.
podział na dzielnice
Szczecin -
Szczecina – współczesny podział administracyjny

Demografia

XII wiek: 5.000 mieszkańców
1720: 6.000 mieszkańców
1740: 12.300 mieszkańców
1810: 20.700 mieszkańców
1840: 35.300 mieszkańców
1861: 58.500 mieszkańców
1872: 76.000 mieszkańców
1890: 116.228 mieszkańców
1910: 236.000 mieszkańców
1939: 382.000 mieszkańców
1945: 26.000 mieszkańców
1946: 108.000 mieszkańców
1950: 180.000 mieszkańców
1960: 269.400 mieszkańców
1970: 338.000 mieszkańców
1975: 369.700 mieszkańców
1980: 388.300 mieszkańców
1990: ?
2000: ?
2002: 413.600 mieszkańców
2003: 413.600 mieszkańców
2004: 414.000 mieszkańców

Jednostki stacjonujące po 1945 (rozwiązane)

Jednostki stacjonujące po 1945

Miasta partnerskie

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.