Epoka brązu

====Epoka kształtowania się Grecji antycznej==== (okresy: "ciemny", geometryczny i archaiczny)
 • 900 p.n.e. - założenie Sparty
 • IX/VIII w. p.n.e. - Homer
 • 776 p.n.e. - pierwsze zanotowane igrzyska olimpijskie
 • 734 p.n.e. - założenie Syrakuz przez Koryntian
 • VIII/VII w. p.n.e. - Hezjod z Askry
 • 683 p.n.e. - wprowadzenie archonatu w Atenach
 • 660 p.n.e. - założenie Bizancjum przez Megarejczyków
 • 621 p.n.e. - spisanie prawa ateńskiego przez Drakona
 • VII/VI w. p.n.e. - Safona z Mityleny
 • 594 p.n.e. - reformy Solona w Atenach
 • 546 p.n.e. - 510 p.n.e. - tyrania Pizystrata i jego synów
 • 508 p.n.e. - reformy Kleistenesa w Atenach (początki demokracji)

Wojny grecko-perskie i okres klasyczny

 • 500 p.n.e. - początek powstania Greków jońskich przeciwko Persom
 • 490 p.n.e. - bitwa pod Maratonem
 • 484 p.n.e. - pierwsze zwycięstwo Ajschylosa z Eleuzis w konkursie dramatycznym
 • 480 p.n.e. - bitwy pod Termopilami i Salaminą
 • 479 p.n.e. - bitwy pod Platejami i Mykale
 • 477 p.n.e. - utworzenie pierwszego Związku Morskiego pod przewodnictwem Aten
 • 468 p.n.e. - pierwsze zwycięstwo Sofoklesa z Kolonos w konkursie dramatycznym
 • 461 p.n.e. - reformy Efialtesa w Atenach
 • 449 p.n.e. - pokój Kalliasa między Persją a Związkiem Morskim
 • 444–430, 429 p.n.e. - rządy Peryklesa w Atenach
 • 441 p.n.e. - pierwsze zwycięstwo Eurypidesa z Salaminy w konkursie dramatycznym
 • 431–404 p.n.e. - wojna peloponeska
 • 427 p.n.e. - pierwsza komedia Arystofanesa z Aten
 • 399 p.n.e. - proces i śmierć Sokratesa
 • 387 p.n.e. - Platon zakłada "Akademię"
 • 377 p.n.e. - utworzenie drugiego Związku Morskiego
 • 357-355 p.n.e. - wojna Aten ze sprzymierzeńcami (rozpad drugiego Związku Morskiego)
 • 338 p.n.e. - bitwa pod Cheroneą
 • 336 p.n.e. - Aleksander III Wielki zostaje królem Macedonii
 • 335 p.n.e. - Arystoteles zakłada "Liceum"
 • 334 p.n.e. - bitwa nad Granikiem
 • 333 p.n.e. - bitwa pod Issos
 • 331 p.n.e. - bitwa między Arbelą a Gaugamelą
 • 323 p.n.e. - śmierć Aleksandra Wielkiego w Babilonie

Okres hellenistyczny

 • 323 p.n.e. - 280 p.n.e. - wojny diadochów
 • 305 p.n.e. - założenie "Ogrodu Epikura" w Atenach
 • 301 p.n.e. - bitwa pod Ipsos
 • 285 p.n.e. - założenie Muzeum Aleksandryjskiego
 • 281 p.n.e. - utworzenie Związku Achajskiego
 • 212 p.n.e. - zdobycie Syrakuz przez Rzymian, śmierć Archimedesa
 • 148 p.n.e. - stłumienie powstania Andriskosa, Macedonia prowincją rzymską
 • 146 p.n.e. - bitwa na Istmie Korynckim, zburzenie Koryntu; rozwiązanie Związku Achajskiego i wcielenie jego członków oraz stronników do prowincji Macedonia (część państw, m. in. Ateny, zachowała niezależność pod protektoratem rzymskim)
 • 86 p.n.e. - oblężenie i złupienie Aten przez Sullę
 • 64 p.n.e. - Syria (państwo Seleucydów) zostaje prowincją rzymską
 • 30 p.n.e. - Egipt (państwo Ptolemeuszy) zostaje prowincją rzymską

Grecja w cesarstwie rzymskim i wschodniorzymskim

 • 267 n.e. - Herulowie plądrują Ateny
 • 330 - Bizancjum zostaje stolicą Imperium
 • 391 - zamknięcie Muzeum Aleksandryjskiego
 • 393 - ostatnie igrzyska olimpijskie
 • 529 - Justynian Wielki zamyka Akademię Platońską i wszystkie szkoły filozoficzne w Atenach
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.