Społeczeństwo informacyjne - terminem określa się społeczeństwo w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych. Przewiduje się rozwój usług związanych z 3P (przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie informacji).
Termin został wprowadzony przez teoretyka mediów, Japończyka K. Koyama w latach 60-tych XX wieku. W Japonii powstał również "Plan utworzenia społeczeństwa informacyjnego, jako cel narodowy na rok 2000". Była to realna strategia zakładająca informatyzację kraju, prowadzącą do rozwoju intelektualnego kraju oraz tworzenia wiedzy, a nie dalsze uprzemysławianie kraju i wzrost dóbr materialnych.
Społeczeństwo informacyjne odnosi się do technicznych narzędzi komunikacji, magazynowania i przekształcania informacji.

Bibliografia

 • Bell, Daniel (1973). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.
 • Beniger, James R. (1986). The control revolution : technological and economic origins of the information society. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Drucker, Peter F. (1969). The Age of Discontinuity.
 • Harvey, D. (1989). The condition of postmodernity : an enquiry into the origins of cultural change. New York: Blackwell.
 • Ito, Yoichi (1980). The ‘Johoka Shakai’ approach to the study of communication in Japan. Keio Communication Review 1 (marzec, 1980).
 • Kumar, Krishan (1995). From Post-Industrial to Post-Modern Society: New theories of the contemporary world.
 • McLuhan, Marshall (1967). Understanding Media - Extention of man.
 • Machlup, Fritz (1962). The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Masuda, Yoneji (1981). The information society as postindustrial society, Bethesda, MD: World Futures Society. (1981 Institute for the Information Society, Tokyo, Japan.
 • Naisbitt. J. Megatrends: ten new directions transforming our lives. Macdonald, 1984.
 • Porat, Marc Uri (1977). The Information Economy: Definition and measurement. (v.1 - v.5) Washington DC: United States Department of Commerce.
 • Roszak, T. Where the Wasteland Ends: Politics and Transcendence in Postindustrial Society. London: 1973.
 • Tofler, Alvin (1980). with Heidi Tofler The Third Wave. New York:Bantam Books.
 • Touraine, Alan. (1971). The Post-Industrial Society: Tomorrow's social history: classes, conflict and culture in the programmed society, New York: Random House.
 • Webster, Frank (1995). Theories of the information society. London: Routridge.
Zobacz także:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.