Sparta (gr. Σπάρτη, Sparte, Lakedaimon) to miasto w południowej Grecji, na półwyspie Peloponez, stolica Lakonii.
W VIII-VII w. p.n.e. Sparta wyłoniła się jako znacząca potęga militarna. Zajęła sąsiednią Mesenię, a w roku 550 p.n.e. założyła Związek Peloponeski, który obejmował wiele miast-państw w południowej Grecji.
Na czele spartańskiego państwa stało dwóch dziedzicznych królów, którzy spełniali funkcję dowódców armii. Zgromadzenie dorosłych Spartan męskiego pochodzenia miało formalnie najwyższą władzę w państwie. W praktyce decyzje były podejmowane pod wpływem królów lub Rady Starszych, czyli geruzji. Rodowici Spartanie, którzy zresztą stanowili mniejszość ludności państwa, zajmowali się w znacznej części szkoleniem do wojen. Od siódmego roku życia spartańskich chłopców poddawano rygorystycznym ćwiczeniom fizycznym i wojskowym, które miały z nich uczynić wybornych żołnierzy. Surowość i zdyscyplinowanie spartańskiego społeczeństwa stały się powszechnie znane i przez niektórych podziwiane (stąd określenie "spartańskie warunki"). Uprawą roli w spartańskiej polis zajmowali się heloci, którzy byli pozbawieni praw obywatelskich.
W wojnach perskich na początku V w. p.n.e. Sparta była połączona sojuszem z Atenami. W połowie stulecia doszło jednak do konfliktu między tymi najsilniejszymi greckimi polis. Wojnę tę, zwaną peloponeską wygrała Sparta, dzięki czemu zdobyła hegemonię w Helladzie. Utraciła ją na rzecz Teb w 371 p.n.e. W następnych latach znaczenie Sparty malało. Głównym powodem był spadek liczby obywateli w wyniku wojen, przez co Sparta nie mogła wystawić tak silnej armii jak dawniej. W 146 p.n.e., podobnie jak cała Grecja, weszła w skład Rzym.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.