Sobór w Konstancji, zwołany przez pizańskiego papieża Jana na życzenie cesarza Zygmunta, trwający od 1414 do 1418 r. w Konstancji, był ekumenicznym soborem kościoła chrześcijańskiego. Jego głównym celem było zakończenie Wielkiej Schizmy, która miała związek z papiestwem awiniońskim.
Gdy sobór był zwoływany, było aż trzech papieży, a każdy z nich posiadał pełnoprawne roszczenia. Kilka lat wcześniej, biskupi na soborze w Pizie unieważnili obu papieży rzymskich i awiniońskich oraz wybrali trzeciego, twierdząc, że w takiej sytuacji rada biskupia ma większe prawa niż tylko jeden biskup, nawet jeśli jest biskupem Rzymu. To tylko pogłębiło schizmę.
Z poparciem Zygmunta, cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Sobór w Konstancji sugerował wszystkim trzem papieżom abdykację i opowiadał się za wyborem następnego. W związku z obecnością cesarza, inni władcy domagali się prawa do decyzji, kim miałby on być. Większość Soboru zajęły więc swary na tle politycznym – bardziej usiłowano ułagodzić świeckich władców niż rzeczywiście podjąć reformę Kościoła i jego hierarchii.
Drugim celem soboru było kontynuowanie reform rozpoczętych podczas soboru w Pizie. Te reformy były skierowane przede wszystkim przeciwko Johnowi Wycliffowi, Janowi Husowi i ich następcom. Jan Hus został podczas soboru skazany oraz spalony na stosie 6 lipca 1415.
Sobór próbował również przeprowadzić reformy kościelne.
Później zostało zadeklarowane, że sobór biskupi nie ma większej władzy niż papież.
W trakcie soboru pod dyskusję poddawano również tematy polityczne, m.in. zarzut zakonu krzyżackiego, jakoby Polska miała bronić pogan. Paweł Włodkowic, ówczesny rektor krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaprezentował pogląd, że wszystkie narodowości, nie wyłączając pogańskich, mają prawo do samorządności i życia w pokoju na ziemiach, które są ich własnością – jest to jedna z najwcześniejszych fundamentalnych myśli prawa międzynarodowego.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.