Sinice - (Cyanobacteria, Cyanophyta; cyjanofity, cyjanobakterie, cyjanoprokariota) - gromada organizmów samożywnych, dawniej uznawanych za glony, według nowszej taksonomii zaliczanych do Procaryota (prokarionty). Nazwa zwyczajowa Cyanophyta (końcówka -phyta -roślina), stosowana w taksonomii wcześniejszej, kładzie nacisk na te właściwości, które upodabniają sinice do glonów roślinnych - zdolność do tlenowej fotosyntezy oraz podobieństwo w postaci chlorofilu. To podobieństwo jest o tyle naturalne, że chloroplasty glonów roślinnych powstały w wyniku endosymbiozy z sinicami - są po prostu uwstecznionymi sinicami.
Z racji samożywności i tego, że należą do głównych producentów w środowisku wodnym sinice często zaliczane są wraz z glonami do fitoplanktonu (czyli planktonu "roślinnego").
Podobnie, mimo prokariotycznej budowy wskazującej na bliskie pokrewieństwo z eubakteriami, dla podkreślenia faktu, że należą do producentów, a nie reducentów, zachowano w ich nazewnictwie łacińską, "roślinną" końcówkę -phyceae.
W gromadzie sinic wyróżnia się tylko jedną klasę - sinicowe Cyanophyceae (cyanofitowe), z pięcioma rzędami.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.