Silnik turboodrzutowy, podobnie jak turbina gazowa jest maszyną przepływową. Jego zasada działania jest następująca: powietrze od strony wlotu przepływa przez dyfuzor, następnie jest sprężane w sprężarce rotacyjnej (przeważnie osiowej) i kierowane do komory spalania. Jednocześnie do komory spalania wtryskiwacze podają paliwo (ciekłe, gazowe). Spalanie zachodzi przy dużym nadmiarze powietrza. W wyniku tego powstają gorące gazy spalinowe kierowane na łopatki turbiny. Turbina służy w tym przypadku tylko do napędu sprężarki, a ciąg silnika powstaje w wyniku wylotu jeszcze gorących gazów spalinowych przez dyszę wylotową.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.