Sekretarz Generalny ONZ kieruje pracami Sekretariatu ONZ.
Wybierany jest na kadencję pięcioletnią przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa (od 1997 jest nim Kofi Annan). Do kompetencji sekretarza generalnego należy zarządzanie majątkiem ONZ i prawo uczestniczenia w posiedzeniach wszystkich organów organizacji.
Sekretarze generalni ONZ
Trygve Lie
Dag Hammarskjöld
U Thant
Kurt Waldheim
Xavier Peréz de Cuéllar
Boutros Boutros-Ghali
Kofi Annan
Norwegia
Szwecja
Birma
Austria
Peru
Egipt
Ghana
1946-1953
1953-1961
1961-1971
1972-1981
1982-1991
1992-1996
od 1997

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.