Rząd Vichy (fr. Régime de Vichy) to nazwa rządu francuskiego sprawującego władzę na terenach nie objętych niemiecką okupacją od czasu podpisania francusko-niemieckiego zawieszenia broni w roku 1940 aż do roku 1944.
Zgodnie z warunkami zawieszenia broni podpisanego przez wicepremiera i marszałka Philippe'a Petaina 22 czerwca 1940, blisko 2/3 powierzchni Francji znalazło się pod okupacją niemiecką. Pozostała część terytorium kraju (środkowa i południowa) oraz część jej kolonii zostało oddane w administrację rządowi Vichy powołanemu przez Zgromadzenie Narodowe. Nazwa tego kolaborującego z okupantem rządu pochodzi od jego siedziby - miasta Vichy. Uchwalono nową konstytucję, która dawała autorytarną władzę przywódcy rządu Vichy. We władzach najważniejszą rolę odgrywał początkowo wicepremier Pierre Laval, następnie w latach 1941-1942 admirał Jean Francois Darlan, a po wkroczeniu na tereny Vichy Niemców ponownie Laval. Kolaboracja obejmowała organizowanie deportacji Żydów, a także walka z francuskim ruchem oporu. Rząd Vichy pomagał także Japończykom w Indochinach.
Terytorium Vichy zostało zajęte po lądowaniu w Normandii w czerwcu 1944 r. Petain z rządem schronili się na terenie Niemiec. Po wojnie przywódcy Vichy zostali osądzeni za kolaborację.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.