Ruchy Browna – chaotyczne ruchy cząsteczek koloidalnych w zawiesinie wynikające z ruchów cieplnych cząsteczek zawiesiny. Ruchy Browna dowodzą, że druga zasada termodynamiki ma czysto statystyczny charakter i odnosi się do wielkości srednich. Ruchy Browna odegrały w fizyce ważna role stając się ostatecznym dowodem istnienia atomów. Okazało się bowiem że nie można ich wyjaśnić przyjmując ciągłą budowę materii. Dzięki znajomości ich matematycznego opisu udało się także dzięki pomiarom ruchliwości cząstek w zjawisku ruchów Browna po raz pierwszy okreslic mase atomów oraz ich rozmiary i intensywność ruchu cieplnego.
Autorami matematycznego opisu ruchów Browna byli niezależnie Albert Einstein i Marian Smoluchowski.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.