Rodzina (familia) - kategoria systematyczna niższa niż rząd, a wyższa niż rodzaj, aczkolwiek w szczegółowej systematyce rodzin posiadających wiele rodzajów wyróżnia się często jednostki pośrednie - plemię i podplemię . W nomenklaturze łacińskiej rodzina otrzymuje końcówkę -ae, a w polskiej -ate.
Na przykład:
  • Iridaceae = kosaćcowate (rośliny)
  • Bagridae = kosatkowate (zwierzęta)
Nazwę łacińską rodziny wyróżnia się kursywą (italikami). Nazwę polską piszemy pismem prostym i z małej litery. W sytuacji, gdy cały tekst jest pisany kursywą, łacińską nazwę rodziny, rodzaju i gatunku należy wyróżnić w inny sposób (np. pismem prostym lub pogrubionym).
Przykład opisu ilustracji: Na zdjęciu po prawej widoczny jest kosaciec (Iris), przedstawiciel rodziny kosaćcowatych (Iridacae).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.