Religioznawstwo

Religioznawstwo (podgląd zawartości)

Zespół nauk o religii, których podejście – w odróżnieniu do teologii i do filozofii religii – charakteryzuje się antropologicznym, empirycznym, a więc porównawczym stosunkiem do przedmiotu badań. Narodziny i rozwój religioznawstwa Religia od wieków była w centrum zainteresowania człowieka. Jednak do końca ontologii, etyki, filozofii człowieka czy teorii poznania. Wiek XVIII i Oświecenie wprowadziły w zagadnienie religii podejście antropocentryczne z jednej strony, oraz empiryczne z drugiej.
Wyniki wyszukiwań związane z "Religioznawstwo"
wyników 185