Reakcja syntezy (reakcja tworzenia) – reakcja chemiczna, w wyniku której z prostych substratów powstają bardziej złożone produkty.
Nie ma ogólnego schematu reakcji syntezy. Można zapisać jednie schematy dla niektórych typów reakcji np. reakcje gdzie z kilku substratów powstaje jedynie jeden produkt:
aA + bB + cC + ... → AaBbCc...
gdzie:
A, B, C, ... - substraty
a, b, c, ... - współczynniki stechiometryczne
AaBbCc... - produkt

przykłady:
2 Mg + O2 → 2 MgO
2 Na + Cl2 → 2 NaCl (tworzenie soli kuchennej)
S + O2 → SO2 (tworzenie tlenku siarki )
4 Fe + 3 O2 → 2 Fe2O3 (tworzenie tlenku żelaza - rdzy)
CO2 + H2OH2CO3 (rozpuszczanie się dwutleneku węgla w wodzie z powstaniem kwasu węglowego)

Jest reakcją odwrotną do reakcji analizy (rozkładu).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.