Radar -
w północnej Danii
Radar to skrót od angielskego "'Radio Detection And Ranging" (pl: detekcja oraz wyznaczanie odległości za pomocą sygnałów radiowych). Jest to urządzenie służące do wykrywania obiektów w powietrzu, do pomiarów odległości obiektów, oraz w radarach doplerowskich do pomiarów prędkości wykrywanego obiektu. Do wykrywania wykorzystuje się odbijanie fal radiowych (mikrofal) od wykrywanych obiektów, lub fale wysyłane przez te obiekty. Radar zazwyczaj generuje wiązkę promieniowania oświtlającą badany obszar (radar czynny) lub odbiera tylko promieniowanie wysyłane w cealch komunikacyjnych przez samoloty (radar bierny). Radar opracowano w celach militarnych na zamówienie rządu Wielkiej Brytanii tuż przed II wojną światową.
Urządzeniem o podobnej zasadzie działania do radaru jest lidar.
Radary na zdjęciu znajdują się wewnątrz pompowanej osłony, która chroni je przed wpływem czynników zewnętrznych (wiatru, deszczu). Osłony te są jednak na tyle cienkie, że są praktycznie przezroczyste dla promieni mikrofalowych, których używają radary.
Szczególną grupę radarów stanowią radary doplerowskie. Radary te wykorzystują zmianę częstotliwości odbitego sygnału w stosunku do wysyłanego sygnału gdy ciało od którego odbiło się promieniowanie porusza się względem radaru. Radary tego typu są stosowane między innymi przez policję do mierzenia prędkści samochodów.
Podczas prac nad radarem jeden z badaczy przeszedł przed nim z batonikiem w kieszeni koszuli. Czekolada na batoniku roztopiła się – w ten sposób wynaleziono kuchenkę mikrofalową.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.