Indeks:

Indeks

   #Ć|Ć 
- #Ó|Ó
- #V|V
-

Zagadnienia

A

a - a cappella - A-dur - a-moll - a tempo - accelerando - acciaccatura - agitato - ais - akcent - akcent - akcent dynamiczny - akcent grupowy - akcent metryczny - akcent naturalny - akord - akord dysonansowy - akord konsonansowy - akord nonowy - akord septymowy - allargando - allegretto - allegro - allegro sonatowe - allemande - alt - andante - animato - andantino - appoggiatura - arabeska - arfik - aria - arietta - arpagio - appasionato - artykulacja - as - As-dur - a vista
   

B

b - b-moll - B-dur - bagatela - balet - ballada - barkarola - baryton - bas - basso continuo - bemol - big band - blues - bolero - bouree - burleska
   

C

c - C-dur - cała pauza - cały ton - c-moll - cancan - canarie - cantabile - cent - ces - Ces-dur - chór - cis - cis-moll - cała nuta - coda - con amore - con brio - con dolore - con grazia - courante - crescendo - czardasz
   

Ć

ćwierćnuta - ćwierćpauza - ćwierćton
   

D

d - D-dur - d-moll - da capo al fine - des - Des-dur - decyma - diminuendo - dis - do - dodekafonia - dolce - dominanta - doppio movimento - dumka - duodecyma - duet - duola - dynamika - dysonans - dźwięk chromatyczny - dźwięk diatoniczny - dźwięk muzyczny
   

E

e - E-dur - e-moll - eis - elegia - es - Es-dur - espressivo - etiuda
   

F

f - F-dur - f-moll - fa - fanfara - fantazja - fis - fis-moll - fes - faktura homofoniczna - faktura muzyczna - faktura polifoniczna - falset - fermata - feroce - formy taneczne - forma muzyczna - forte - forte fortissimo - fortissimo - frazowanie - fuga - fugato
   

G

g - G-dur - g-moll - gama - gama A-dur - gama a-moll - gama As-dur - gama B-dur - gama b-moll - gama C-dur - gama c-moll - gama Ces-dur - gama cis-moll - gama D-dur - gama d-moll - gama Des-dur - gama E-dur - gama e-moll - gama Es-dur - gama F-dur - gama f-moll - gama fis-moll - gama G-dur - gama g-moll - gama gis-moll - gama H-dur - gama h-moll - gawot - gigue - giocoso - gis - gis-moll - ges - glissando - grave - gruppetto - gwizd
   

H

h - H-dur - h-moll - homofonia - humoreska
   

I

idiofony - imitacja - improwizacja - instrument muzyczny - instrumentacja - interludium - intermedium - intermezzo - interwał
   

J

jam - jazz - jodłowanie
   

K

kadencja - kadencja kościelna - kadencja mocna - kadencja plagalna - kadencja zawieszona - kamerton - kantata - kanon - kantyczki - kanzona - kamarinskaja - kaprys - kasownik - kastrat - klezmer - klucz - klucz altowy - klucz barytonowy - klucz basowy - klucz C - klucz dyszkantowy - klucz F - klucz G - klucz kontrabasowy - klucz mezzosopranowy - klucz sopranowy - klucz tenorowy - klucz wiolinowy - koda - kolęda - kołysanka - koncert - konsonans - kontrapunkt - korona - kozak - kropka - krakowiak - krzyżyk - kujawiak - kwadrola - kwarta - kwarta czysta - kwarta zwiększona - kwarta zmniejszona - kwartdecyma - kwartet - kwinta - kwinta zmniejszona - kwinta czysta - kwintdecyma - kwintet - kwintola
   

L

la - largo - legato - legenda - leggiero - lento - ligatura - linia dodana - loure
   

Ł


   

M

madrygał - mała kadencja dokonała - marsz - marcato - mazurek - mediana - melodia - meno mosso - menuet - metronom - metrum - mezzo forte - mezzo piano - mezza voce - mezzosopran - Mi - miniatura - moderato - mordent - mormorando - motet - msza - musette - musical - muzak - muzyka - muzyka elektroniczna - muzyka filmowa - muzyka klasyczna - muzyka mechaniczna - muzyka mikrotonowa - muzyka pop - muzyka poważna - muzyka rozrywkowa
   

N

nazwa solmizacyjna - New Age - nokturn - nona - notacja muzyczna - noweleta - nuta
   

O

oberek - obiegnik - oktawa - oktawa czterokreślna - oktawa czysta - oktawa dwukreślna - oktawa kontra - oktawa mała - oktawa pięciokreślna - oktawa razkreslna - oktawa subkontra - oktawa sześciokreślna - oktawa trzykreślna - oktawa wielka - opera - operetka - oratorium - orkiestra - orkiestra kameralna - orkiestra symfoniczna - ornament - ozdobniki
   

Ó

ósemka
   

P

partita - pauza - pauza ósemkowa - pauza szesnastkowa - pauza trzydziestodwójkowa - pentatonika - pesante - pieśń - pieśń dwuczęściowa - pieśń jednoczęściowa - pieśń trzyczęściowa - pięciolinia - pianissimo - piano - piano pianissimo - piosenka - piosenka aktorska - piosenka autorska - piú- mosso - poco un poco mosso - poezja śpiewana - polifonia - polka - polonez - pop - portato - passpied - poemat symfoniczny - pół kadencja - półnuta - półpauza - półton - prestissimo - presto - presto vivacissimo - pryma - pryma czysta - pryma zwiększona - przebój - przenośnik oktawowy - przednutka długa - przednutka krótka
   

R

rallentando - rapsodia - re - recitativo - refren - repetycja - ricercar - riff - rigaudon - risoluto - ritardando - ritenuto - rock - rondo - rozwinięcie rytmiczne - rubato - rytm
   

S

sarabanda - scherzando - scherzo - seksta - seksta mała - seksta wielka - sekstola - sekunda - sekunda mała - sekunda wielka - sempre - septyma - septyma mała - septyma wielka - septymola - serenada - si - simile - skala - skala dorycka - skala dorycka kościelna - skala durowa - skala durowa harmoniczna - skala eolska kościelna - skala frygijska - skala frygijska kościelna - skala jońska - skala jońska kościelna - skala lidyjska - skala lidyjska kościelna - skala lokrycka - skala majorowa - skala miksolidyjska kościelna - skala moll-durowa - skala molowa - sol - solo - sonata - sonatina - sopran - sostenuto - sotto voce - spiccato - staccato - strigendo - subdominanta - subito - supergrupa - symfonia - synkopa - system dur-moll - suita - szereg diatoniczny - szereg chromatyczny - szereg harmoniczny - szesnastka
   

Ś

śpiew
   

T

takt - tarantela - tenor - tenuto - tempo - tercet - tercja - tercja mała - tercja wielka - teredecyma - toccata - tonacja - tonika - tranquillo - trio - triola - triste - trójdźwięk - trójdźwięk dominantowy - trójdźwięk durowy - trójdźwięk molowy - trójdźwięk subdominantowy - trójdźwięk toniczny - tusz - tutti - tryl - trzydziestodwójka
   

U

undecyma - unisono - utwór muzyczny
   

V

vibrato - vivace - vivo - volta
   

W

walc - wariacja - wielogłosowość - wodewil - wokaliza - wysokość głosu
   

Z

zakres dźwięków muzycznych - zespół muzyczny - znak chromatyczny - zwrotnik
   Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.