Prędkość światła jest to prędkość z jaką rozchodzi się impuls świetlny.
Określenie "prędkość światła" oznacza zazwyczaj prędkość światła w próżni. Prędkość światła w próżni wynosi 299 792 458 m/s. Wartość ta jest dokładna, gdyż jest ona podstawą definicji metra. Prędkość światła w ośrodkach jest mniejsza niż w próżni. Prędkość światła oznacza się symbolem c.
Prędkość światła w próżni jest fundamentalną stałą przyrody. Jej nazwa związana jest z faktem, że historyczne po raz pierwszy zoobserwowaliśmy ją dla fali elektromagnetycznej. Jest to stała fundamentalnie związana z własnościami czasoprzstrzeni. Prędkość światła w próżni jako stała występuje w wielu wzorach fizycznych, wynika to z równoznaczności czasu i położenia w transformacji Lorentza. Słynnym wzorem w którym występuje prędkość światła jest E = mc2, opisujący związek między energią a masą dla ciał posiadających masę spoczynkową.
Obiekty posiadające niezerową masę spoczynkową nie mogą osiągnąć prędkości światła w próżni, choć mogą się do niej dowolnie zbliżyć. Mogą one natomiast osiągać i przekraczać prędkość poruszania się światła w danym ośrodku. Obiekty takie emitują wówczas fotony zwane promieniowaniem Czerenkowa.
W najnowszych eksperymentach nad rozchodzeniem się światła w ośrodkach materialnych udało się:
  • na bardzo krótki czas zatrzymać światło,
  • spowolnić je do prędkości 70 km/h,
Takie manipulacje z prędkością uzyskiwane są w laboratoriach, gdzie wiązkę światła przepuszcza się przez specjalnie przygotowany ośrodek, którego własności zmienia się podczas ruchu światła w tym ośrodku.
Wyniki tych doświadczeń można tłumaczyć oddziaływaniem światła z materią.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.