Prędkość to wektorowa wielkość fizyczna wyrażająca zmianę położenia w czasie. Jej wartością jest szybkość.

Prędkość w prostokątnym układzie odniesienia

Jeżeli mamy dany wektor \[\vec r \] określający współrzędne punktu, to prędkość \[\vec v \] tego punktu obliczamy w następujący sposób:
\[\vec v = \frac {d \vec r}{dt} \quad \left\vec v \right = \frac m s \]

Jednostka prędkości w układzie SI to metr na sekundę.

Prędkość w układzie odniesienia związanym z torem ruchu

Jeżeli pokonaną przez ciało drogę oznaczymy jako \[s \], to wartość \[v \] prędkości chwilowej \[\vec v \]ciała, będącej wektorem zawsze stycznym do toru ruchu, wyniesie:
\[v = \frac {ds}{dt} \quad \left\vec v \right = \frac m s \]

Prędkość kątowa

Występuje w ruchu obrotowym - jest wektorem leżącym na osi obrotu i skierowanym zgodnie z regułą śruby prawoskrętnej. Jeśli współrzędną kątową ciała określa kąt \[\alpha \] to wartość prędkości kątowej \[\omega \] jest równa:
\[\omega = \frac {d \alpha}{dt} \quad \left\omega \right = \frac 1 s \]

Jednostka prędkości kątowej w układzie SI to jeden przez sekundę.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.