Próżnia - sensie fizycznym.
W fizyce teoretycznej (z wyjątkiem najnowszych teorii) przestrzeń w której nie ma cząsteczek / cząstek obdarzonych masą.
Tak określona próżnia jest tylko tworem teoretycznym (jak prawie wszystko w fizyce). Najdoskonalsza próżnia to przestrzeń kosmiczna gdzie poza obszarami w pobliżu ciał niebieskich przypada około 1 atom na centymetr sześcienny.
W fizyce doświadczalnej (jedno z określeń) stan gazu znajdujący się pod bardzo niskim ciśnieniem.
Rozróżnia się próżnię niską, średnią, wysoką oraz bardzo wysoką.
W próżni niskiej średnia droga swobodna cząsteczki gazu jest znacznie mniejsza od rozmiarów naczynia, w którym znajduje się gaz. W średniej - droga swobodna cząsteczki jest porównywalna z rozmiarami naczynia, a w wysokiej znacznie większa od rozmiarów naczynia. Rozróżnia się też stan czystości próżni, gdyż próżnia i naczynie, przyrządy w niej znajdujace się mogą zostać podczas otrzymywania próżni zanieczyszczone kropelkami oleju lub innych substancji używanych do pompowania.
Próżnia - w sensie technicznym - stan wysokiego podciśnienia sięgającego ponad 80% ciśnienia otoczenia.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.