Powstanie Spartakusa 73-71 p.n.e. było największym powstaniem przeciwko Rzymowi w I w. p.n.e. W ciągu dwóch lat siły Spartakusa składające się z tysięcy niewolników, gladiatorów i biedoty wiejskiej wznieciły powstanie na terenie niemalże całej Italii. Kres powstaniu położyły nieporozumienia w szeregach przywódców powstania oraz krwawa bitwa pod Silarusem, w której zginął Spartakus.

Najważniejsze bitwy podczas powstania Spartakusa 74-71 p.n.e.

  • 73 p.n.e. – bitwa pod Wezuwiuszem
  • 72 p.n.e. – bitwa pod Mons Garganus (zwycięstwo Rzymian pod wodzą Lucjusza Gelliusza nad siłami 30 000 powstańców pod wodzą Kriksosa – poniósł śmierć)
  • 71 p.n.e. – bitwa pod Camalatrum (zwycięstwo Rzymian pod wodzą Marka Krassusa nad powstańcami Kannisusa)
  • 71 p.n.e. – bitwa pod Mons Cantenna (siły rzymskie pod wodzą Marka Krassusa pobiły powstańców pod wodzą Castusa i Cannicusa – obaj przywódcy ponieśli śmierć w bitwie)
  • 71 p.n.e. – bitwa pod Petelią (zwycięstwo powstańców pod wodzą Spartakusa nad Rzymianami)
  • 71 p.n.e. – bitwa pod Silarus (bitwa nad rzeką Silarus -śmierć Spartakusa)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.