Porty protokołu to pojęcie związane z protokołami transportowymi TCP i UDP używanymi w Internecie do identyfikowania procesów działających na ogległych systemach.
Numery portów reprezentowane są przez liczby naturalne z zakresu od 1 do 65535. Niektóre numery portów (od 0 do 1023) są ogólnie znane (ang. well-known port numbers) i zarezerwowane na standardowo przypisane do nich usługi takie jak np. WWW czy poczta elektroniczna. Dzięki temu możemy identyfikować nie tylko procesy, ale ogólnie znane usługi działające na odległych systemach.
Różne usługi mogą używać tych samych numerów portów pod warunkiem, że korzystają z innego protokołu TCP albo UDP chociaż niektóre usługi korzystają jednocześnie z danego numeru portu i obydwu protokołów np. DNS korzysta z portu 53 za pomocą TCP i UDP jednocześnie. Poszczególne numery portów przydzielone są przez IANA, a aktualna ich lista znajduję się na stronie http://www.iana.org/assignments/port-numbers (dokument po ang.).
Lista niektórych standardowych usług: W systemach typu Unix/Linux lista portów i nazw odpowiadających im usług znajduje się w pliku /etc/services


Łącza zwenętrzne:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.