Pochodnie słoneczne w sąsiedztwie plam slonecznych występują zwykle zawiłe jasne pola, często w kształcie powikłanych włókien - pochodnie. Można je zaobserwować tylko blisko brzegu tarczy słonecznej, gdzie promieniowanie fotosfery jest osłabione (dzięki pociemnieniu brzegowemu). W środku tarczy pochodnie znikają na tle fotosfery.
Przeciętna powierzchnia zajmowana przez pochodnie jest dwa razy wiekszą od tej zajmowanej przez plamy. Pochodnie pojawiają się przed plamami, a znikają dopiero po dłuższym czasie od zniknięcia danej grupy plam. Pochodnie wykazują podobną granulację jak fotosfera. Nadal jednak są widoczne rozbieżnosci na temat temperatury, oraz rodzaju, czasu życia, czy rozmiarów garnul.
Jasność pochodni wzrasta ku fioletowemu końcowi widma. W górnych warstwach pochodnie są gorętsze, a w głębszych chłodniejsze od fotosfery (prawdopodobnie różnica teperatur wynosi około 100K).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.