U - Pu - Am
Sm
Pu
 
Pluton_(pierwiastek) -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Pluton, Pu, 94
Własności metaliczneaktynowiec
Grupa, okres, blok, 7, f
Gęstość, twardość19816 kg/m3, bd
Kolorsrebrzystobiały
Własności atomowe
Masa atomowa244,06 u
Promień atomowy (obl.)175 (bd) pm
Promień kowalencyjnybd
Promień van der Waalsabd
Konfiguracja elektronowahref="Radon_(pierwiastek).html" title="Radon (pierwiastek)" >Rn5f67s2
e- na poziom energetyczny2, 8, 18, 32, 24, 8, 2
Stopień utlenienia6, 5, 4, 3
Własności kwasowe tlenkówamfoteryczne
Struktura krystalicznajednoskośna
Własności fizyczne
Stan skupieniastały
Temperatura topnienia912 K (639 °C)
Temperatura wrzenia3503 K (3230 °C)
Objętość molowa12,29×10-3 m3/mol
Ciepło parowania344 kJ/mol
Ciepło topnienia2,84 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconejbd
Prędkość dźwięku2260 m/s (293,15K)
Pozostałe dane
Elektroujemność1,28 (Pauling)
1,22 (Allred)
Ciepło właściwebd
Przewodność właściwa0,666×106 S/m
Przewodność cieplna6,74 W/
I Potencjał jonizacyjny584,7 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.r.s.r.e.r. MeVp.r.
239Pu {syn.} 1,41×104 lat α 5,245 235U
240Pu {syn.} 6537 lat α   236U
242Pu {syn.} 3,73×105 lat α 4,984 238U
244Pu {syn.} 8,08×107 lat α 4,666 240U
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Pluton (Pu, łac. plutonium) - pierwiastek chemiczny, aktynowiec. Nazwa pochodzi od planety Pluton.
Pluton to transuranowiec, radioaktywny metal należący do rodziny aktynowców, po raz pierwszy wytworzony i zbadany przez zespół kierowany przez amerykańskiego chemika Glenna T. Seaborga w 1941 roku. Uczeni wykorzystali uran, który bombardowali jądrami deuteru (izotop wodoru). Pluton jest stosunkowo reaktywny chemicznie. Wystawiony na działanie powietrza pokrywa się powoli warstwą żółtych tlenków. Występuje w sześciu odmianach krystalicznych i tworzy związki, w których występuje na czterech stopniach utlenienia. Jest bardzo radioaktywny i ogrzewa się od własnej radioaktywności. Znanych jest 15 izotopów plutonu o masach atomowych od 232 do 246. Ze względu na silną radioaktywność jest on zabójczy dla człowieka nawet w minimalnych ilościach (kumuluje się w tkance kostnej). Jest bardziej niebezpieczny od uranu, ze względu na mniejszą masę krytyczną.
Występowanie: Śladowe ilości tego pierwiastka występują z rudami uranu.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.