Planeta podwójna - mianem tym określamy planetę wraz z jej księżycem wtedy, gdy stosunek ich mas i/lub średnic jest bliski jedności.
Układ Ziemia-Księżyc jest czasem uznawany za planetę podwójną, gdyż Ziemia ma średnicę około 4 razy większą od średnicy Księżyca, stosunek ich mas wynosi zaś 1:81. Innym przykładem może być układ Pluton-Charon, gdzie średnice są odpowiednio ok. 2400 km i ok. 1200 km. Również w pasie planetoid jest przynajmniej jedna podwójna planetka np: Antiope - średnica każdego ze składników ok. 90 km, odległość pomiędzy nimi ok. 200 km. Bardzo ładny przykład obiegu wokół barycentrum.
Nie ma jasnej definicji tego terminu, nie ustalono też proporcji mas planety i księżyca przy jakiej uznać układ za planetę podwójną. Powszechnie przyjmowanym warunkiem jest to, żeby barycentrum - czyli środek ciężkości układu - znajdowało się poza którymkolwiek z ciał. Warunek ten spełnia Pluton z Charonem, natomiast układ Ziemia-Księżyc nie, gdyż barycentrum w tym przypadku znajduje się około 1300 km pod skorupą ziemską.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.