Peryhelium, perihelium (zlatynizowany wyraz pochodzenia greckiego, od gr. peri, przy i helios, słońce) - punkt na orbicie ciała niebieskiego krążącego wokół Słońca, znajdujący się w miejscu największego zbliżenia tego ciała do Słońca. Peryhelium posiadają orbity okołosłoneczne takich ciał, jak: asteroida, planeta, czy kometa.
Przeciwieństwem peryhelium jest aphelium, natomiast w odniesieniu do orbity okołoziemskiej stosuje się określenia odpowiednio: perygeum i apogeum.
Ciekawym zjawiskiem jest poruszające się inaczej perihelium planety najbliższej Słońcu - Merkurego.
Kepler stwierdził (opierając się na 20 letnich badaniach), że planety poruszają się po elipsach a nie po okręgach. Mówił też, że prędkość planety zmienia się wraz z jej odległością od Słońca tak, że największa jest ona w okolicach perihelium a najmniejsza po przeciwnej stronie elipsy. Odkrył też, że perihelium przesuwa się tak, że wykonuje jeden pełny obrót wokół Słońca w ciągu jednego roku planetarnego.
W rzeczywistości planety, np. Ziemia poruszają się po linii prostej, jednak masa Słońca powodująca zakrzywienie czasoprzestrzeni daje złudzenie, że wykonuje ona ruch po elipsie.
Dodatkowo dokładne ruchy po równych elipsach zakłócają oddziaływania międzyplanetarne.
Naprawdę w przypadku wszystkich oprócz Merkurego planet przewidywane ruchy planet które otrzymywane są w teorii Newtona i z teorii relatywistyki. Jednak inaczej jest w przypadku Merkurego, który jest najbliższą planetą Słońcu i szczególny wpływ ma na niego siła grawitacja wynikająca w masy Słońca. Jego orbita jest uważana także ża dłuższą. Fakt ten został zauważony już przed 1915 rokiem i wykorzystany został przez Einsteina w pracy nad teorią relatywistyczną.
W rzeczywistości jednak elipsa Merkurego porusza się dużo wolniej - 1 stopień na 1- tysięcy lat. Z obserwacji wynika, że, będąc bardziej precyzyjnym wynosi 540 sekund kątowych/100 lat. Leverrier (na podstawie teorii Newtona) obliczył, że na podstawie oddziaływania wszystkich innych planet przesunięcie to powinno wynosić 500 sekund kątowych/100 lat. Dziwiła jednak spora różnica (7.5%) której przyczyna była bliżej nie znana. Jednym z wyjaśnień było np. istnienie dodatkowej planety między Słońcem a Merkurym (nazwaną Wulkanem) jednak nie została ona odnaleziona.
Wprowadzenie tutaj teorii Einsteina wyjaśniło sytuację. Jej wartości dla pozostałych planet były liczone w ten sam sposób co w teorii Newtona, zgadzały się również wyniki jednak odmiennie było w przypadku Merkurego. Wynik 540 sekund kątowych/100lat.

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.