Parodia to odmiana parafrazy, która spełnia funkcję humorystyczną (rodzaj zabawy literackiej) bądź satyryczną (używana jako element polemiki).
Parodia pośród gatunków literackich zajmuje specyficzne miejsce: łączy się ze wszystkimi formami, w szczególny sposób z epigramatem, posługując się często jego językiem, zwłaszcza w finalnych pointach. Istotą parodii jest komiczny obraz dzieła, stylu itp. Jednak niekoniecznie jest to typowy komizm wyrażany głośnym śmiechem; istniejące w parodii różne rodzaje humoru, ironii, wywoływać mogą śmiech bardziej subtelny.
Parodia często skierowana jest przeciwko czemuś lub komuś. Nosi takie znamiona zwłaszcza w swej odmianie politycznej, będąc środkiem krytyki, sposobem walki. Jej rozkwit jako gatunku ma miejsce przede wszystkim w systemach politycznych uniemożliwiających swobodny przepływ myśli, nasilając się w okresach niepokojów politycznych i społecznych.
Jest to nowsza odmiana parodii. Znana była już w starożytności i średniowieczu, kiedy miała w przeważającej większości pozytywny charakter, a u jej podstaw leżał zachwyt nad parodiowanym obiektem.
Obok parodii jako gatunku istnieje też parodia - chwyt. Polega na parafrazowaniu powszechnie znanych znaków, tekstów, symboli. Wykorzystywana w tym charakterze jest w reklamie.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.