Papież_Paweł_III -

Papież Paweł III - właściwie Alessandro Farnese (29 lutego 1468-10 listopada 1549). Wyniesiony do godności kardynalskiej w 1493 roku, święcenia przyjął w 1519. 13 października 1534 roku został obrany papieżem i przyjął imię Pawła III. Obsadził urzędy swymi dziećmi, wnukami i kuzynami (nepotyzm), jednocześnie przyczynił się do odnowy Kościoła. Zwołał sobór, który w 1545 roku zaczął się w Trydencie, a w 1547 roku przeniósł się - z powodu dżumy - do Bolonii. Mianował wielu kardynałów, próbował zreformować zakony. W 1542 roku zreformował inkwizycję, która od tego czasu nosiła nazwę Świętego Oficjum. Nakazał przyozdobić freskami Zamek św. Anioła.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.