Bł. Benedykt XI (Mikołaj Boccasini, ur. 1240 w Treviso, zm. 7 lipca 1304 w Perugii), włoski dominikanin, papież od 1303 r. W roku 1296, ówczesny prowincjał Lombardii został wybrany generałem zakonu i do dziś pozostaje jednym z czterech dominikanów, którzy objęli tron w Stolicy Piotrowej.
Szybko zdobył zaufanie papieża Bonifacego VIII, który mianował go kardynałem w 1298 r. i często wysyłał w misje pokojowe i dyplomatyczne do Węgier i Francji. Kiedy wybuchł konflikt Bonifacego z królem Francji Filipem IV Pięknym, stanął po stronie papieża, zarządzając nawet, by żaden z dominikanów nie kwestionował zwierzchności papieża i jego legitymacji do sprawowania władzy w Kościele. Kiedy królewski agent Guillaume de Nogaret wraz z przedstawicielami skłóconej z papieżem rodziny Colonna porwali Bonifacego i uwięzili w Anagni, Boccasini był jednym z dwóch kardynałów, którzy jawnie sprzeciwili się gwałtowi i doprowadzili do uwolnienia papieża. Po śmierci Bonifacego VIII, która nastąpiła miesiąc później, to właśnie Boccasini zyskał uznanie konklawe i został wybrany na nowego papieża, przyjmując imię Benedykta. Konklawe było zresztą jednym z najkrótszych w historii papiestwa – 18 kardynałów, pomnych grożącego im ze strony Nogareta niebezpieczeństwa, obradowało zaledwie jeden dzień.
Dążył do załagodzenia sporu z Filipem IV Pięknym i rodziną Colonna. Zniósł ekskomunikę nałożoną na króla przez Bonifacego VIII. Ale nie mógł darować raptu Nogaretowi i bezpośrednim uczestnikom porwania, których wyklął 7 czerwca 1304. Miesiąc później, po zjedzeniu świeżych fig zmarł nagle i niespodziewanie w Perugii na dyzenterię, co jest powodem przypuszczeń, że został otruty przez stronników Nogareta. W rzeczy samej kolejni papieże, począwszy od Klemensa V, pozostawali pod przemożnym wpływem króla Francji, a sam Klemens V przeniósł rezydencję papieską do Awinionu, zapoczątkowując w ten sposób tzw. niewolę awiniońską.
Benedykt XI był autorem tomu kazań i komentarzy do Ewangelii wg św. Mateusza, psalmów, Księgi Hioba i Apokalipsy. Był też jedynym papieżem swoich czasów, o którym Dante Alighieri nie wypowiadał żadnych negatywnych sądów (a warto pamiętać, że np. Bonifacego VIII w swej Boskiej Komedii artysta ulokował w ósmym kręgu piekieł, zarezerwowanym dla symonitów).
Beatyfikowany 24 kwietnia 1736 r. przez papieża Klemensa XII
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.