Owoc (ang. fruit) - organ powstający z zalążni i dna kwiatowego zawierający w swym wnętrzu nasiona. Owoce mięsiste roznoszone są przez zwierzęta, dla których stanowią pokarm, owoce suche rozprzestrzeniane są przez wiatr lub zwierzęta.

Podstawowe części owocu

 • egzokarp (ang. egzocarp) warstwa zewnętrzna, tzw. skórka)
 • mezokarp (ang. mesocarp) środkowe warstwy tkanek owocni (mięsiste lub suche)
 • endokarp (ang. endocarp) wewnętrzna warstwa owocni (np. twarda okrywa pestki)
 • nasienie (ang. seed) twór powstały w wyniku rozwoju zapłodnionego zalążka.

Podstawowe typy owoców

Owoce -
 • suche pękające
  • mieszek
  • strąk
  • łuszczyna
  • łuszczynka
  • rozłupnia
  • torebka
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.