Nominalizm - pogląd filozoficzny odmawiający istnienia uniwersaliom, uznający je jedynie za nazwy, służące udogodnianiu komunikacji językowej.
NOMINALIZM (reguła kształt. pozytywizmu)- każde pojęcie ma swój jednostkowy przedmiotkonkretny czyli desygnat. Nie można nawet przypuszczać że jakakolwiek wiedza może być formułowana w terminach ogólnych bez odzwierciedlenia w jednostkowych przedmiotach konkretnych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.